Haugaland Taxi Magasinsponsor

Nytt Stadion – ikke bare for Vard

Slik tar det nye anlegget seg ut på tegnebrettet. Bane 5 er snudd og lagt mot Vard-huset. (Skisse: PDS Arkitekt)

Vard kommer til å lage en egen mulighetsstudie for et Stadion 2 i Idrettsparken parallelt med den utredning som administrasjonen i Haugesund kommune lager. Klubben setter ned et eget utvalg som skal snu alle steiner og se på ulike alternativer for bygging av et nytt stadion.

Vi ønsker at Stadion 2 skal bli hjertet i Idrettsparken med fasiliteter godkjent for spill i 2. divisjon og 1. divisjon damer. Et anlegg som primært skal brukes til kamper og treningsanlegg for Vard, men som også skal være tilgjengelig for våre naboklubber både på herre- og damesiden, sier Egil Severeide, som er en sentral figur i utviklingen av prosjektet. Anlegget kan f.eks. brukes til finalespill i lokale cuper som Regy-Cup og Bauge-Cup, skolecuper, landskamper i aldersbestemte klasser og som alternativ kamparena for Djerv 1919, FKH2 og Haugars damelag. Det å spille på et stadion med opptil 800 tilskuere på tribunen og med moderne garderobefasiliteter tror vi vil være en inspirasjon og fin opplevelse for unge og eldre fotballspillere  av begge kjønn, sier Severeide.

Hvorfor?

Det er sikkert de som lurer på hvorfor Vard er så ivrig etter å bygge et Stadion 2. La oss dra historien:

Høsten 2018:

  • Avaldsnes damelag søker om å få benytte Haugesund Stadion som sin hjemmebane
  • Formannskapet  gir positive signaler, men Norges Fotballforbund gir ikke tillatelse til 3 hjemmelag på Haugesund Stadion.
  • SK Vard Haugesund spiller derfor sine hjemmekamper på Stadion også i 2020
  • Men så: tillatelse kun for 1 år av gangen
  • Framtiden er utrygg.

Tribuneanlegget er eskalerbart og kan romme fra 400 til 800 personer og skape en fin ramme rundt kamper for A-lag, finalespill i lokale cuper, skolecuper og mye annet. (Skisse: PDS Arkitekt)

 

– Kort sagt handler dette om å være i forkant av utviklingen. Vi ser at kravet om å la damefotballen få bruke Stadion til eliteseriespill presser seg fram, og det vil vi ikke stille oss i veien for. Men vi kan ikke forlate Haugesund Stadion uten å ha et fullgodt alternativ. I stedet for å vente i utrygghet på en avgjørelse, har vi bestemt oss for å være proaktiv og lete etter muligheter.

Politikerne har selv skapt en situasjon som de strengt tatt må rydde opp i, men vi vil komme dem i møte med forslag til konstruktive løsninger, som ikke bare er gode for oss, men kommer hele fotballmiljøet i Haugesund til gode, sier Severeide.

Baneanlegget sett fra klubbhusene ved Skeisvannsvegen. (Skisse: PDS Arkitekt)

Perfekt

Idrettsparken er det perfekte sted for et slik anlegg. Det ligger sentralt til og er lett å nå fra alle bydeler- både med sykkel og buss. I et folkehelseperspektiv er det positivt, fordi det reduserer behovet for biltransport i forhold til f.eks. Sakkestad, som er blitt lansert som et alternativ.

Samtidig er et slikt anlegg , tett knyttet til klubbhus og Vard-hallen med på å bygge identitet og tilhørighet. Haugar har Sakkestad som base, Djerv 1919 har Djerv-hallen og Djerv-banen, mens Vard har klubbhus og hall i Idrettsparken, treningsarena for A-laget på Sakkestad og kamparena på Haugesund Stadion. Det gjør noe med identiteten. Nå kan vi få samlet alt på ett sted, få en fin hjemmebane tett til klubbmiljøet, og som også kan stilles til disposisjon for naboklubbene.

Vard-veteranen forteller at klubben har fått flere henvendelser fra private aktører, lag og foreninger som er på jakt etter treningsfasiliteter med garderober, og som kan være interessante i et flerbruksperspektiv.

– Vi leter også etter synergier med andre anlegg i parken. Alt dette bygger opp om ideen at dette skal være et anlegg mange kan dra nytte av.

Hvor Hvor skal Stadion 2 ligge?

Stadion 2 er tenkt plassert parallelt med Djerv-banen og bane 2 ved at bane 5 snus.

Klubben er i tett dialog både med kultur & idrett og teknisk avdeling i Haugesund kommune, og  opplever en positiv vilje til å finne fram til gode løsninger.

PDS Protek ved Glenn Kolberg har vært en verdifull medspiller i prosessen og har kommet med tegninger og planløsninger som underbygger de ulike forslagene.

Daglig leder Rune Lothe og Vard-veteranen Egil Severeide på tomta der de håper å bygge «hjertet» i Idrettsparken.

Til syvende og sist er spørsmålet om hvordan prosjektet skal finansieres det avgjørende spørsmål.

– Der jobber vi med forskjellige modeller. Kostnadene varierer med størrelse og kvalitet på anlegget. Det finne enkle løsninger for garderober og tribunefasiliteter, og det finnes mer omfattende og dyrere alternativer. Den modellen det nå jobbes ut fra er et anlegg med en kapasitet på opp til 800 tilskuere.

– Finansieringen er tenkt som et spleiselag mellom klubb, kommune, spillemidler fra Norsk Tipping og samarbeidspartnere. I mulighetsstudien som nå skal gjennomføres vil vi jobbe aktivt med alle disse alternativene for å se om det er grunnlag for å sikre en fornuftig og bærekraftig finansiering, sier Egil Severeide.

Han regner med at mulighetsstudien vil være en del av den pakken som kommunens administrasjon nå jobber med og som skal danne grunnlag for en politisk avgjørelse, antagelig ut på vårparten en gang.

Klikk her for å få et overblikk i 3D hvordan den nye Stadion 2 vil bli.

← Til forsiden

steven_hoved

Steven Olsen – til tjeneste →

Annonse
Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Du kan eventuelt skru av dette i nettleseren din. Personvernerklæring